Orientace na zákazníka

Každý z nás se zavazuje neustále příspívat k pochopení a naplnění očekávání zákazníků v rámci své oblasti odpovědnosti a své pracovní činnosti.

Zařízení a procesy

Dbáme na to, aby námi použitá zařízení a procesy zaručovaly maximální funkčnost a odolnost. Toho dosahujeme jak vhodnými preventivními opatřeními při plánování a spouštění projektu, tak i rychlým řešením problémů v průběhu provozu.

Rizika

Naše pracovní místa a interní procesy vytváříme s cílem minimalizovat rizika vad u zákazníka. Vytvořili jsme nouzový koncept.

Zlepšení

Jen pravidelné zajišťování naměřených dat a klíčových údajů nám umožňuje vyhodnotit účinnost procesů a zařízení, trvale stanovovat nové cíle a zavádět příslušná opatření ke zlepšování.

Investice

Neustále vyvíjíme produkty a procesy, přičemž se orientujeme na nejlepší dostupnou technologii. Před použitím dané technologie zohledňujeme její nákladovou efektivitu a potřebné lidské a finanční zdroje.

Strategie nulových chyb

Zpětná vazba s dodavateli a poskytovateli služeb, doplněná o sdílení standardů kvality napříč dodavatelským řetězcem tvoří naši strategii nulových chyb.

Školení

Neustále se měnící a zvyšující se požadavky našich zákazníků jdou ruku v ruce se systémem pravidelného proškolování našich zaměstnanců, kteří tak mají neustále povědomí o požadavcích na kvalitu odváděné práce.