Orientace na zákazníka

Každý z nás se zavazuje, v rámci svých úkolů a své činnosti porozumět a přispívat k naplnění očekávání zákazníka.

Zařízení a procesy

Dbáme na to, aby naše použitá zařízení a procesy zaručovaly maximální funkčnost a robustnost. Toho dosahujeme jak vhodnými preventivními opatřeními při plánování a uvedení, tak i rychlým řešením problémů v průběhu provozu.

Rizika

Naše pracovní místa a interní procesy vytváříme s cílem minimalizovat rizika vad u zákazníka. Vytvořili jsme nouzový koncept.

Zlepšení

Jen pravidelné zajišťování naměřených dat a klíčových údajů nám umožňuje vyhodnotit účinnost procesů a zařízení, trvale stanovovat nové cíle a zavádět příslušná opatření ke zlepšování.

Investice

Neustále vyvíjíme produkty a procesy orientací na nejlepší dostupnou technologii, u níž zohledňujeme nákladovou efektivitu a potřebné lidské a finanční zdroje.

Strategie nulových chyb

Jsme přesvědčeni o tom, že otevřená výměna informací s dodavateli a poskytovateli služeb stejně jako i předávání standardů kvality v dodavatelském řetězci podporují naši strategii nulových chyb.

Školení

Pravidelnými školeními zvyšujeme povědomí našich zaměstnanců a zaměstnankyň o kvalitě a poskytujeme neustále se měnící vysoké požadavky zákazníků na nás.