Těší nás vaše návštěva na našich internetových stránkách a váš zájem o naši společnost.

Ochrana vašich osobních dat, jako například datum narození, jméno, telefonní číslo, adresa  je pro nás důležitá.

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o zpracování vašich osobních údajů, které od vás shromažďujeme, když navštívíte naše stránky. Naše postupy ochrany dat jsou v souladu s právními předpisy EU General Data Protection Regulation (GDPR) a Federal Data Protection Act (BDSG). Následující prohlášení o ochraně osobních údajů slouží ke splnění informačních povinností vyplývajících z GDPR. Ty lze nalézt např. v čl. 13 a čl. 14 a násl. GDPR.

Odpovědná osoba

Odpovědnou osobou ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR je ta osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

Pokud jde o naše webové stránky, odpovědnou osobou je:

Mürdter Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH
Bergstraße 28
73557 Mutlangen

muerdter@muerdter.de
Tel.: +49 (0)7171 704-0
Fax: +49 (0)7171 704-158

Jméno a adresa zmocněnce pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s článkem 37 GDPR. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat pomocí následujících kontaktních údajů:

Dominik Lorenz
Bergstraße 28, 73557 Mutlangen

dsb@muerdter.de

Příprava webových stránek a log. souborů

Při každém otevření našich internetových stránek náš systém automaticky zaznamenává data a informace ze zařízení (např. Počítač, mobilní telefon, tablet atd.), na kterém byly naše stránky otevřeny

Rozsah zpracování dat

 1. informace o typu prohlížeče a použité verzi
 2. operační systém vyhledávacího zařízení
 3. IP adresa vyhledávacího zařízení
 4. datum a čas přístupu
 5. webové stránky a zdroje (obrázky, soubory, další obsah stránky, které byly na našich stránkách vyhledány
 6. webové stránky, z nichž systém uživatele přišel na naši webovou stránku (sledování odkazů)

Tato data jsou uložena v souborech protokolu našeho systému. Tato data nejsou uložena společně s osobními údaji konkrétního uživatele, takže návštěvníci jednotlivých stránek nejsou identifikováni.

 • Právní základ pro zpracování   osobních údajů
  Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem). Naším legitimním zájmem je zajistit, aby bylo dosaženo níže uvedeného účelu.
 • Účel zpracování dat
  Dočasné (automatizované) ukládání dat je nezbytné pro průběh návštěvy webové stránky, aby bylo umožněno doručení webové stránky. K ukládání a zpracování osobních údajů dochází také za účelem zachování kompatibility našich webových stránek pro co největší počet návštěvníků a za účelem boje proti zneužití a řešení problémů. Za tímto účelem je nutné zalogovat technické údaje přistupujícího počítače, abychom mohli co nejdříve reagovat na zobrazení chyb, útoků na naše IT systémy a/nebo chyb ve funkčnosti našich webových stránek. Údaje nám také slouží k optimalizaci webových stránek a k obecnému zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.
 • Délka uložení
  Uvedené technické údaje budou vymazány, jakmile již nebude potřeba, zajišťovat kompatabilitu pro všechny návštěvníky, nejpozději však 3 měsíce po návštěvě naší internetové stránky.
 • Možnost rozporu a vymazání
  Proti zpracování můžete kdykoli vznést námitku v souladu s čl. 21 GDPR a požádat o výmaz údajů v souladu s čl. 17 GDPR. Na jaká práva máte nárok a jak je můžete uplatnit, se dozvíte v dolní části tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Speciální funkce internetové stránky

Naše stránka nabízí různé funkce, pro jejichž použití shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme osobní údaje.

Níže vysvětlíme, co se s těmito údaji :

Kontaktní formulář:

 • Rozsah zpracování osobních údajů
  Údaje, které jste zadali do našich kontaktních formulářů ve vstupní masce kontaktního formuláře, budeme zpracovávat k níže uvedenému účelu.
 • Právní podklady pro zpracování osobních údajů
  čl. 6 odst. 1 písm. GDPR (souhlas prostřednictvím jasného kladného jednání nebo chování
 • Účel zpracování dat
  Přes kontaktní formulář přijatá data použijeme pouze pro zpracování konkrétní žádosti o kontakt, obdržené kontaktním formulářem
 • Trvání uložení
  Po zpracování Vaši žádosti se shromážděná data neprodleně odstraní, pokud není zákonem stanovená doba uložení
 • Možnost vymazání
  Možnosti vymazání se řídí obecnými ustanoveními o právu vznášet námitky a smazat podle zákona o ochraně údajů popsaného níže v tomto prohlášení o ochraně údajů

Nutnost poskytnutí osobních údajů

Použití kontaktních formulářů je dobrovolné a není smluvně ani právně povinné. Nejste povinni nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře, ale můžete také využít další možnosti kontaktu uvedené na našich stránkách. Pokud chcete použít náš kontaktní formulář, musíte vyplnit pole označená jako povinná. Pokud v kontaktním formuláři nevyplníte potřebné údaje, buď nebudete moci žádost odeslat, nebo bohužel nebudeme moci vaši žádost zpracovat

Statistické vyhodnocení návštěv tohoto webu - web tracker

Shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme následující údaje, když vstoupíte na tuto webovou stránku nebo jednotlivé soubory na webu: IP adresa, webová stránka, ze které byl soubor zpřístupněn, název souboru, datum a čas načtení, množství přenesených dat a upozornění na úspěšnost vyhledání (tzv. web log). Tyto přístupové údaje používáme výhradně v nepersonalizované podobě k neustálému zlepšování naší internetové nabídky a pro statistické účely. K vyhodnocování návštěv tohoto webu používáme také následující webové sledovače.

Správce tagů Google

Na našem webu používáme službu Správce tagů Google od společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irsko, e-mail: support-deutschland@google.com, web: http://www.google.com/. Osobní údaje jsou předávány také do USA. Pokud jde o předávání osobních údajů do USA, existuje rozhodnutí o přiměřenosti o rámci EU-US Data Privacy Framework Komise EU ve smyslu čl. 45 GDPR (dále: DPF - https://commission.europa. eu/document/fa09cbad-dd7d -4684-ae60-be03fcb0fddf_cs). Provozovatel služby je certifikován podle DPF, takže pro přenos platí obvyklá úroveň ochrany GDPR.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, který jste udělili na našich webových stránkách.

Google Tag Manager nabízí technickou platformu pro spouštění a ovládání dalších webových nástrojů a programů pro sledování webu pomocí takzvaných „tagů“. V této souvislosti Správce tagů Google ukládá soubory cookie do vašeho počítače, a pokud jsou nástroje pro sledování webu spuštěny pomocí Správce tagů Google, analyzuje vaše chování při surfování (tzv. „sledování“). Data generovaná „tagy“ jsou shromažďována, ukládána a zpracovávána Správcem tagů Google v jednotném uživatelském rozhraní. Všechny integrované „štítky“ jsou v tomto prohlášení o ochraně údajů uvedeny samostatně. V rámci používání našich webových stránek, když je aktivována integrace „Tags“ ze Správce tagů Google, jsou data, jako je vaše IP adresa a vaše uživatelské aktivity, přenášeny na servery Google. Sledovací nástroje používané ve Správci tagů Google zajišťují, že IP adresa Správce značek Google je před přenosem anonymizována pomocí anonymizace IP zdrojového kódu. Pomocí Správce tagů lze propojovat a vyhodnocovat měření od různých poskytovatelů služeb (Google a poskytovatelé třetích stran) na základě tzv. správy značek. Správce tagů Google nám pomáhá sestavovat zprávy o aktivitě na webu a ovládat webové nástroje na našem webu.

Pro účely samotného zpracování služba nebo my shromažďujeme následující údaje: soubory cookie, údaje o sledování webu, odchozí nebo příchozí odkazy, informace, které generuje Správce značek Google při integraci a aktivaci kódu JavaScript na webu a které spouští Google Tag Webové nástroje správce.

K certifikaci v rámci EU-US Data Privacy Framework máte přístup na https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Další informace o tom, jak svůj souhlas odvolat, naleznete buď v souhlasu samotném, nebo na konci tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Další informace o nakládání s přenesenými údaji naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů na https://policies.google.com/privacy.

Poskytovatel také nabízí možnost odhlášení na https://policies.google.com/privacy.

Integrace externích webových služeb a zpracování dat mimo EU

Na našich webových stránkách využíváme aktivní obsah od externích poskytovatelů, tzv. webové služby. Přístupem na naše webové stránky mohou tito externí poskytovatelé obdržet osobní údaje o vaší návštěvě našich webových stránek. Zpracování údajů mimo EU je možné. Tomu můžete zabránit instalací příslušného zásuvného modulu prohlížeče nebo deaktivací provádění skriptů ve vašem prohlížeči. To může vést k funkčním omezením na navštívených webových stránkách.

Využíváme následující externí webové služby

Výstřížek právního textu a moduly

Na našich stránkách používáme službu právní výstřižek textu a moduly společnosti Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Německo, e-mail: support@website-check.de, web: https://www.website-check. de /. Osobní údaje jsou přenášeny výhradně na servery v Evropské unii.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR Používání služby nám pomáhá plnit naše zákonné povinnosti.

Pomocí služby se obsah našich právních textů nahrává na naše webové stránky. Aktuální právní texty jsou znovu načteny prostřednictvím integrace na našich stránkách. Tuto integraci lze také použít k načtení dalších technických modulů s ohledem na právní texty nebo právně nezbytné prvky.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním, můžete zjistit na konci tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Další informace o nakládání s přenesenými údaji naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů na adrese https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/.


Webové stránky – kontrola pečeti

Na našich stránkách používáme službu Website-Check pečeť od společnosti Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Německo, e-mail: support@website-check.de, webová stránka: https://www.website-check.de /. Osobní údaje jsou přenášeny výhradně na servery v Evropské unii

Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v dosažení níže popsaného účelu.

Skript Website-Check GmbH je technickou integrací pečeti Website-Check. Touto pečetí bychom rádi ukázali, že bereme otázku ochrany údajů velmi vážně. Údaje jsou přenášeny do Website-Check GmbH za účelem doručení a zobrazení pečeti na našich stránkách.

Pokud jde o zpracování, máte právo vznést námitku uvedené v článku 21. Další informace naleznete na konci tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Další informace o nakládání s přenesenými údaji naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů na adrese https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/

Informace o používání souborů cookie

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a v jakém rozsahu jsou zpracovávány?

Na různých stránkách integrujeme a používáme soubory cookie, abychom umožnili určité funkce našeho webu a integrovali externí webové služby. Takzvané „cookies“ jsou malé textové soubory, které může váš prohlížeč ukládat do vašeho přístupového zařízení. Tyto textové soubory obsahují jedinečný řetězec znaků, který jednoznačně identifikuje prohlížeč, když se vrátíte na naši webovou stránku. Proces ukládání souboru cookie je také známý jako „nastavení souboru cookie“. Cookies mohou být nastaveny jak samotnou webovou stránkou, tak externími webovými službami.

Soubory cookie jsou nastavovány naší webovou stránkou nebo externími webovými službami za účelem zachování plné funkčnosti naší webové stránky, zlepšení uživatelské přívětivosti nebo sledování účelu stanoveného s vaším souhlasem. Technologie cookies nám také umožňuje rozpoznat jednotlivé návštěvníky podle pseudonymů, jako jsou jedinečná nebo náhodná ID, což nám umožňuje poskytovat personalizovanější služby. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce níže.


Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud jsou cookies zpracovávány na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, počítá se tento souhlas i ve smyslu § 25 odst. 1 TTDSG s umístěním cookie na koncové zařízení uživatele. Pokud je v GDPR uveden jiný právní základ (např. ke splnění smlouvy nebo ke splnění zákonných povinností), dochází k uložení nebo nastavení na základě výjimky podle § 25 odst. 2 TTDSG.

K tomu dochází, pokud jediným účelem uložení informací v koncovém zařízení koncového uživatele nebo jediným účelem přístupu k informacím již uloženým v koncovém zařízení koncového uživatele je provedení přenosu zprávy prostřednictvím veřejné telekomunikační sítě“ nebo „pokud Uložení informací v koncovém zařízení koncového uživatele nebo přístup k informacím již uloženým v koncovém zařízení koncového uživatele je bezpodmínečně nutné k tomu, aby poskytovatel telemediální služby mohl poskytovat telemediální službu výslovně požadovanou uživatelem. Příslušný právní základ lze nalézt v tabulce souborů cookie uvedené dále v tomto bodě.


Účel zpracování dat

Soubory cookie jsou nastavovány naší webovou stránkou nebo externími webovými službami za účelem zachování plné funkčnosti naší webové stránky, zlepšení přístupu uživatele nebo sledování účelu stanoveného s vaším souhlasem. Technologie cookies nám také umožňuje rozpoznat jednotlivé návštěvníky podle pseudonymů, jako jsou jedinečná nebo náhodná ID, abychom mohli poskytovat personalizovanější služby. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce níže.


Délka uložení

Naše soubory cookie jsou uloženy ve vašem prohlížeči, dokud nejsou smazány, nebo pokud se jedná o cookie relace, dokud relace nevyprší. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce níže..


Možnost rozporu  a odstranění

Svůj prohlížeč si můžete nastavit podle svého přání tak, aby bylo obecně zabráněno nastavování cookies. Poté se můžete případ od případu rozhodnout, zda přijmete soubory cookie. Soubory cookie lze použít k různým účelům, například k rozpoznání, že vaše přístupové zařízení je již připojeno k naší webové stránce (trvalé soubory cookie) nebo k uložení naposledy zobrazených nabídek (soubory cookie relace). Pokud jste nám výslovně udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Upozorňujeme, že tím není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu až do jeho odvolání.


Bezpečnost a ochrana dat, komunikace přes email

Vaše osobní údaje jsou při shromažďování, uchovávání a zpracování chráněny technickými a organizačními opatřeními tak, aby nebyly přístupné třetím osobám. Při nešifrované komunikaci prostřednictvím e-mailu nemůžeme zaručit úplné zabezpečení dat při přenosu do našich IT systémů, proto pro informace s vysokým stupněm utajení doporučujeme šifrovanou komunikaci nebo poštou

Automatická archivace e-mailů

Rozsah zpracování osobních údajů

Rádi bychom výslovně upozornili, že náš emailový systém má automatizovaný proces archivace. Všechny příchozí a odchozí e-maily jsou digitálně archivovány.


Právní základ pro zpracování osobních údajů

čl. 6 odst. 1 písmeno c GDPR (zákonná povinnost). Zákonnou povinností je dodržovat daňové a obchodněprávní požadavky (např. §§ 146, 147 AO, §§ 238, 257 HGB).


Účel zpracování dat

Účelem archivace je dodržování daňových zákonů (např. §§ 146, 147 AO – povinnost uchovávat emaily s daňovou relevanci) a obchodněprávních požadavků (např. §§ 238, 257 HGB – povinnost archivovat obchodní korespondenci).


Lhůta uložení

Naše e-mailová komunikace je uchovávána do vypršení daňové a obchodní povinnosti. Doba uložení může být až 10 let.


Možnost rozporu a odstranění

Zpracování můžete kdykoli rozporovat v souladu s čl. 21 GDPR a požádat o výmaz údajů v souladu s čl. 17 GDPR. Na jaká práva máte nárok a jak je můžete uplatnit, se dozvíte v dolní části tohoto prohlášení o ochraně údajů.


Vyřizování aplikačních dokumentů

E-maily zaslané na bewerbung@muerdter.de jsou vyloučeny z archivace. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho systému archivace e-mailů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Rádi bychom také upozornili, že bereme v úvahu pouze dokumenty ve formě souboru PDF. Zazipované soubory (WinZip, WinRAR, 7Zip atd.) jsou našimi bezpečnostními systémy odfiltrovány a nedoručeny. Dokumenty v datovém formátu Word odstraňujeme nepřečtené. Vezměte prosím na vědomí, že dokumenty zaslané nešifrované e-mailem mohou být otevřeny třetími stranami předtím, než dorazí do našich IT systémů. Předpokládáme, že můžeme také odpovídat na nešifrované e-maily nešifrovaně. Pokud si to nepřejete, dejte nám to prosím vědět při přihlášení.

Nárok na informace a žádosti o korekci - odstranění a omezení údajů - zrušení souhlasu - právo rozporovat


Nárok na informace

Máte právo požadovat potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje. V takovém případě máte právo na sdělení informací uvedených v čl. 15 odst. 1 GDPR, pokud nebudou poškozena práva a svobody jiných osob (viz čl. 15 odst. 4 GDPR). Rádi vám také poskytneme kopii údajů.


Požadavek na korekci

V souladu s čl. 16 GDPR máte právo na to, abychom kdykoli opravili jakékoli nesprávné osobní údaje, které jsme uložili (jako je adresa, jméno atd.). Můžete také kdykoli požádat o doplnění námi uložených údajů. Odpovídající korekce bude provedena okamžitě.


Právo na odstranění

V souladu s čl. 17 odst. 1 GDPR máte právo na  odstranění námi shromážděných osobních údajů, pokud

 • data již nejsou potřeba;
 • z důvodu odvolání vašeho souhlasu již bez náhrady neexistuje právní základ pro zpracování;
 • vznesl jste námitku proti zpracování a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování;
 • vaše údaje jsou zpracovávány nezákonně;
 • to vyžaduje zákonná povinnost nebo se uskutečnil průzkum v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

Podle čl. 17 odst. 3 GDPR právo neexistuje, pokud

 • zpracování je nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací;
 • Vaše údaje byly shromážděny na základě zákonné povinnosti;
 • zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu;
 • údaje jsou nezbytné k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků

 

Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 odst. 1 GDPR máte v jednotlivých případech právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

To je případ, pokud

 • přesnost vašich osobních údajů je sporná;
 • zpracování je protiprávní a nesouhlasíte s jeho odstraněním;
 • údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, ale shromážděné údaje jsou využívány k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
 • byla podána námitka proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a stále není jasné, které zájmy převažují.

Právo odstoupit

Pokud jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. GDPR), můžete jej kdykoli odvolat. Upozorňujeme, že tím není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu až do jeho odvolání.


Právo rozporovat

V souladu s článkem 21 GDPR máte právo kdykoli rozorovat zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které byly shromážděny na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) (v rámci oprávněného zájmu). Toto právo máte pouze v případě, že zvláštní okolnosti hovoří proti ukládání a zpracování.


Jak uplatíte svá práva?

Svá práva můžete uplatnit kdykoli tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních údajů:

Mürdter Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH
Bergstraße 28
73557 Mutlangen
Deutschland
E-Mail: muerdter@muerdter.de
Tel.: +49 7171 704 0
Fax: +49 7171 704 158

Právo na přenos údajů

V souladu s článkem 20 GDPR máte právo na předání osobních údajů, které se vás týkají. Data poskytujeme ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Údaje mohou být zaslány vám nebo vámi zvolené odpovědné osobě

Na požádání vám v souladu s článkem 20 (1) GDPR poskytneme následující údaje:

 • Údaje, které byly shromážděny na základě výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR;
 • Údaje, které jsme od vás obdrželi v rámci stávajících smluv v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR;
 • Údaje, které byly zpracovány v rámci automatizovaného procesu

Osobní údaje předáme přímo osobě odpovědné za vaši žádost, pokud to bude technicky proveditelné. Berte prosím na vědomí, že nesmíme předávat údaje, které zasahují do svobod a práv jiných osob v souladu s článkem 20 (4) GDPR.

Právo na podání stížnosti u dozorového úřadu v souladu s čl. 77 odst. 1 GDPR

Pokud máte podezření, že vaše údaje jsou na našich stránkách zpracovávány nezákonně, můžete samozřejmě kdykoli požádat o právní vysvětlení problému. Máte k dispozici také všechny další právní možnosti. Bez ohledu na to máte možnost obrátit se na dozorový úřad v souladu s čl. 77 odst. 1 GDPR. Máte právo podat stížnost v souladu s článkem 77 GDPR v členském státě vašeho bydliště, místě výkonu práce a/nebo místě údajného porušení, tj. můžete zvolit výše uvedený dozorový úřad, Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, vás následně bude informovat o stavu a výsledcích vašeho podání, včetně možnosti právní nápravy v souladu s čl. 78 GDPR.

Vytvořil:

© Právníci DURY LEGAL – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de