Inovace výroby korpusů dveřních výplní osobních automobilů

Tímtoprojektem, který je významně inovativním projektem žadatele, budou vytvořenypodmínky pro další výzkumně-inovativní procesy ve společnosti vedoucí k dalšíminovacím výroby řady komponent do automobilů. Cílem je nadále prosadit sezejména na trhu Evropy a USA a do všech zahraničních továren našich stávajícíchobchodních partnerů. Hlavním cílem projektu po ekonomické stránce je posílenípostavení společnosti na trhu, z hlediska obratu se tak jedná o perspektivudlouhodobého plynulého navyšování obratu. Z pohledu ziskovosti předpokládámestabilní výhled, lze očekávat v prvních letech po realizaci projektu i jehonárůst.

Hlavní pozitivní vlivy projektu:

  • Realizací dojde k významnému zvýšení produktivitypráce a tím snížení výrobních nákladů
  • Nákupem nového stroje dojde k podstatnému sníženívýrobních časů a tím i k podstatnému snížení vytížení současných energeticky náročných strojů
  • Dojde k významným materiálovým úsporám díky menšímumnožství odpadu a zmetků
  • Dojde ke snížení hlučnosti a prašnosti výrobníhoprocesu
  • Zlepší se bezpečnost práce a hygienické podmínky napracovišti

Go back