Ochrana zákazníka

Každý z nás se zavazuje, v rámci oblasti svých úkolů a činností zajistit, že informace a know how z projektů zákazníka nebudou předány třetí straně.

Ochrana firmy

Dbáme na to, aby všechny informace z naší činnosti, provozních procesů a případy nebyly předány třetí osobě. Takto vytváříme pozitivní obraz firmy a nedáváme možnost konkurenci.

Zabezpečení informací

Zavázali jsme se nepoužívat ani nepředávat žádné informace mimo firmu nebo je zpřístupňovat třetí straně.

Ochrana dat

Dodržujeme právní předpisy k ochraně dat.

Školení

Pravidelnými školeními podporujeme povědomí našich zaměstnanců a zaměstnankyň o ochraně dat.

Investice

Poskytujeme take finanční a personální zdroje, abychom zajistili odborné poradenství poskytované naším zmocněncem pro ochranu dat a využili technických systémů pro rozsáhlou ochranu dat.

Dodavatelé

Náš požadavek na ochranu informací předáváme při zadávání zakázek také na naše dodavatele a poskytovatele služeb.