Ochrana zákazníka

Každý z nás se v rámci svého pracovního působení zavazuje, že informace a know how z projektů zákazníka nebudou předány třetí straně.

Ochrana firmy

Dbáme na to, aby k žádným informacím o naší činnosti, provozních procesech a incidentech neměla přístup třetí strana. Takto vytváříme pozitivní obraz firmy a nedáváme možnost konkurenci.

Zabezpečení informací

Zavázali jsme se nepoužívat ani nepředávat žádné informace mimo firmu nebo je zpřístupňovat třetí straně.

Ochrana dat

Dodržujeme právní předpisy k ochraně dat.

Školení

Pravidelnými školeními podporujeme povědomí našich zaměstnanců a zaměstnankyň o ochraně dat.

Investice

Poskytujeme take finanční a personální zdroje, abychom zajistili odborné poradenství poskytované naším zmocněncem pro ochranu dat a využili technických systémů pro rozsáhlou ochranu dat.

Dodavatelé

Náš požadavek na ochranu informací předáváme při zadávání zakázek také na naše dodavatele a poskytovatele služeb.