Dodržování zákonů

Všechny pracovní postupy a procesy jsou nastaveny tak, aby byly v souladu s právními a úředními předpisy v oblasti životního prostředí, energie a bezpečnosti práce.

Školení

Pravidelnými školeními zvyšujeme povědomí našich zaměstnanců a zaměstnankyň o životním prostředí. Takto pomáháme šetrně využívat energie a materiál, minimalizovat odpad a riziko úrazů.

Zařízení a procesy

Naše použité zařízení a procesy jsou co nejvíce udržitelné a ohleduplné k životnímu prostředí: Přírodní zdroje i materiály jsou využívány šetrně a efektivně a dopad emisí a odpadu na životní prostředí je redukován na minimum.

Rizika

Manipulace a vznik životnímu prostředí nebezpečných látek je nezbytná. Minimalizace rizik pro člověka a životní prostředí, pokud není možná náhrada, je samozřejmá a zavazující. Udržitelné jednání není volba, nýbrž povinnost, ke které se stavíme zodpovědně.

Efektivita

Jen pravidelné zajišťování naměřených dat a klíčových údajů nám umožňuje vyhodnotit účinnost procesů a zařízení, stanovovat nové cíle a hledat nová opatření.

Zlepšování

Produkty a procesy jsou s ohledem jejich působení na životní prostředí a využití energie neustále optimalizovány. To předpokládá orientaci na nejlepší dostupnou techniku, zohlednění jejích nákladů a zajištění potřebných lidských a finančních zdrojů.

Komuníkace

Víme, že otevřená výměna informací se zaměstnanci, obchodními partnery, úřady a médii je nepostradatelná, aby se dále optimalizovaly procesy a bezpečnost práce. Tyto požadavky máme také na naše dodavatele a poskytovatele služeb.