Dodržování zákonů

Všechny pracovní postupy a procesy jsou nastaveny tak, aby byly v souladu s právními a úředními předpisy v oblasti životního prostředí, energie a bezpečnosti práce.

Ochrana klimatu

Snižujeme spotřebu energie a v procesu výroby využíváme energii s nízkou úrovní emisí. Chceme tím dosáhnout cíle mít do roku 2030 neutrální uhlíkovou stopu. Stejný závazek musí naplnit i naši dodavatelé.

Školení

Pravidelnými školeními zvyšujeme povědomí našich zaměstnanců a zaměstnankyň o životním prostředí. Takto pomáháme šetrně využívat energie a materiál, minimalizovat odpad a riziko úrazů.

Zařízení a procesy

Námi používaná zařízení a procesy jsou co nejvíce udržitelné a ohleduplné k životnímu prostředí. Přírodní zdroje i materiály jsou využívány šetrně a efektivně a dopad emisí a odpadu na životní prostředí je redukován na minimum.

Rizika

Manipulaci se škodlivými látkami se při výrobě v naší firmě nelze vyhnout. Důraz na minimalizaci rizik pro člověka a životní prostředí, pokud není možné použít jiné materiály, je samozřejmostí. Udržitelné jednání není volba, nýbrž povinnost, ke které se stavíme zodpovědně.

Efektivita

Jen pravidelné zajišťování naměřených dat a klíčových údajů nám umožňuje vyhodnotit účinnost procesů a zařízení, stanovovat nové cíle a hledat nová opatření.

Zlepšování

Produkty a procesy jsou s ohledem na jejich dopad na životní prostředí a využití energie neustále optimalizovány. Orientace na nejlepší dostupnou techniku, zohlednění jejích nákladů a zajištění potřebných lidských a finančních zdrojů jsou pro to nejlepším předpokladem.

Komunikace

Víme, že pro optimalizaci procesů a bezpečnosti práce je zásadní otevřená výměna informací se zaměstnanci, obchodními partnery, úřady a médii. Tyto požadavky uplatňujeme také na naše dodavatele a poskytovatele služeb.