Školení

Pravidelnými školeními podporujeme povědomí našich zaměstnanců a zaměstnankyň o bezpečnosti práce, čímž minimalizujeme počet zranění při pracovní činnosti.

Nahlašovací povinnost

Závady a nedostatky ve výrobním procesu či na zařízeních ohlašujeme a zaznamenáváme dle platných zákonů.

Ochranné prostředky

Vždy používáme osobní ochranné pomůcky dle předpisů.

Závazek péče o bezpečí

Dbáme na vlastní osobní bezpečnost, stejně jako na bezpečnost našich kolegů a návštěv.

Ochrana před riziky

Bezprostředně hrozící nebezpečí okamžitě hlásíme svému nadřízenému a v případě, že nás to neohrozí, ho urychleně odvrátíme.

Zlepšování

Neustále vylepšujeme procesy a zařízení s ohledem na jejich bezpečnost, a orientujeme se při tom na nejlepší dostupné technologie. Efektivitu ochranných opatření pravidelně posuzujeme a vyhodnocujeme na základě vhodných ukazatelů.

Vedeme příkladem

Vedoucí pracovníci jsou příkladem pro ostatní pracovníky v dodržování ochranných opatření a tím, že okamžitě odstraňují závady a nedostatky.

Minimalizování rizik

Navrhujeme pracovní prostory a procesy ergonomicky a tak, abychom minimalizovali rizika. Vedení vytváří organizační a finanční prostor pro přijetí potřebných ochranných opatření.

Dodržování zákonů

Všechna zařízení a stroje pořizujeme a využíváme v souhladu se zákony a předpisy.