Orientace na zákazníka

Ve všech oblastech naší obchodní činnosti usilujeme o nejvyšší úroveň integrity a spolehlivosti. Ctíme zásady etiky a udržitelnosti.

Politika kvality

Enviromentální a energetická politika

Ochrana informací

Etika

Politika bezpečnosti práce