Víc než jen slib

Flexibilnější a kompetentnější než konkurence - ctižádostivý cíl, jehož dosažení považujeme za výzvu.

Jako středně velká společnost stojíme za kontinuitu. Normann Mürdter a Robert Mürdter, jakožto partneři zajišťují svým osobním závazkem dlouhodobé plánování a implementaci strategií zaměřených na budoucnost.

Poslání

Dodáváme nástroje vstřikovací, lisovací a nástroje se zadním vstřikováním, jakož i komponenty a sestavy z termoplastů - nejlépe (systémovým) dodavatelům pro automobilový průmysl a ve vybraných oblastech přímo výrobcům automobilů.

O naše zákazníky pečujeme od plánování a vývoje až po sérii – take o komplexní výrobky, rozsáhlé projekty a velké díly.

Zaměstnanci

Všichni zaměstnanci jsou komplexně proškolení a dle požadavků dále kvalifikování. Z toho netěžíme jen my jako zaměstnavatel, nýbrž také i samotní zaměstnanci.

Partner

V našich projektech spolupracujeme s kvalifikovanými partnery, abychom mohli nabídnout všechny procesy od vývoje až po dokončovací práce. Považujeme za důležité dodržet termín a cíle nákladů a být k dispozici na místě.

Naše dceřinné společnosti bereme jako speciální partnery, kterým zajišťujeme komplexní podporu z Mutlangenu.

K dosažení našich cílů pracujeme s aktivními skupinami a týmy. Koncepty aplikujeme ke kontinuálnímu zlepšování a neustálým optimalizováním našich struktur k odvrácení chyb.

V rámci našeho integrovaného Management-systému stanovujeme pokyny v oblasti kvality, životního prostředí, energie, bezpečnosti práce, etiky a ochrany informací.

Dále se zavazujeme dodržovat předpisy systému, norem a zákonů a systém udržovat v nejaktuálnějším stavu.

Rodinná firma

Jako rodinná firma stojíme o harmonické vztahy vedení i personálu, vysoko kvalifikované spolupracovníky a spolehlivost smluv a dodávek.

Rozsah platnosti

Tento model je zavazující a platí pro všechny naše zaměstnance.

Rozvoj

Rozvoj musí být přiměřený. Jedině tak může být zajištěna pokračování společnosti a zaručen dlouhodobý úspěch.