Víc než jen slib

Flexibilnější a schopnější než konkurence - ambiciózní cíl, jehož dosažení je pro nás výzvou.

Jako středně velká společnost udržujeme kontinuálně vysokou úroveň našich pracovních postupů. Výkonní ředitelé, Normann Mürdter a Robert Mürdter, se osobně zaručují za plánování v dlouhodobém horizontu a implementaci strategií zaměřených na budoucnost.

Poslání

Dodáváme lisovací a vstřikovací nástroje (včetně zadnímho vstřikování), dále komponenty a sestavy z termoplastů - zejména (systémovým) dodavatelům pro automobilový průmysl a ve vybraných oblastech přímo výrobcům automobilů.

O naše zákazníky pečujeme od plánování a vývoje až po sériovou výrobu. Vytváříme komplexní výrobky a velké díly.

Zaměstnanci

Všichni zaměstnanci jsou komplexně proškolení a dle požadavků dále kvalifikování. Z toho netěžíme jen my jako zaměstnavatel, nýbrž také i samotní zaměstnanci.

Partner

V našich projektech spolupracujeme s kvalifikovanými partnery, a díky tomu nabízíme všechny procesy od vývoje až po dokončovací práce. Považujeme za důležité dodržet termín a plán nákladů a být k dispozici na místě.

Naše dceřinné společnosti bereme jako speciální partnery, kterým zajišťujeme komplexní podporu z Mutlangenu.

K dosažení našich cílů pracujeme v aktivních týmech. Aplikujeme koncepty pro kontinuální zlepšování a vyvarujeme se chyb tím, že neustále optimalizujeme naše struktury.

V rámci našeho integrovaného Management-systému stanovujeme pokyny v oblasti kvality, životního prostředí, energie, bezpečnosti práce, etiky a ochrany informací.

Závazně dodržujeme předpisy, normy a zákony a jejcih systém pravidelně aktualizujeme.

Rodinná firma

Jako rodinná firma stojíme o harmonické vztahy vedení i personálu, vysoko kvalifikované spolupracovníky a spolehlivost smluv a dodávek.

Rozsah platnosti

Tento model je zavazující a platí pro všechny naše zaměstnance.

Rozvoj

Usilujeme o udržitelný rozvoj. Jedině tak může být zajištěno pokračování společnosti a zaručen dlouhodobý úspěch.