Průsečíky jsou rozhodující

Usilujeme ve všech oblastech našich obchodních procesů o nejvyšší úroveň integrity a spolehlivosti, které také splňují nároky stálosti a etiky v celkovém řetězci hodnot.

Politika kvality

Enviromentální a energetická politika

Ochrana informací

Etika